MFP panely:
Multifunkčná doska (MFP – Multifunkčný panel) je vyrobená na báze dreva, dlhých triesok, ktoré sú kompaktne zlisované pri veľkom tlaku do tvaru dosky – panelu. Táto doska je vrcholom inovácie na báze dreva v širokej oblasti stavebníctva a oblastiach s ním spätých. MFP dosky majú charakter rastlého dreva.
MFP dosky spĺňajú tie najprísnejšie požiadavky týkajúce sa obsahu formaldehydu E-1. Neuvoľňujú prakticky žiadne škodlivé látky do ovzdušia a prostredia.
 Pozrite viac: Technická špecifikácia