KVH NSi – priemyselná kvalita u ktorej je prípustné zatmavnutie, alebo drobné vady, ktoré však nemajú vplyv na mechanické vlastnosti. Sú to vysušené vysokoakostné hobľované  hranoly v dĺžkach, ktoré nie sú obmedzené pôvodnou dĺžkou guľatiny – pevnostná trieda C 24 / pevnosť v ohybe 24 Mpa  / – hranoly sú najčastejšie zo smrekového dreva – vysušené na 15% / s toleranciou 3% odchýlky / – majú odstránené časti reziva s vadami / suky, praskliny…/ – rezivo bez závad je nadpájané cinkovým spojom / frézované zuby/ pomocou lepidla a vysokého tlaku – sušením vysokou teplotou sú nielen tvarovo stále, ale zároveň majú odstránené možné zárodky škodcov – vďaka suchému stavu majú nižšiu hmotnosť – bežne sa vyrábajú do prierezu 100 x 240 / väčšie rozmery sa pre predchádzanie prípadného skrútenia alebo praskania vyrábajú lepením a lisovaním z dvoch alebo troch KVH hranolov k sebe – označenie DUO, TRIO, BSH.