• podkladové hranoly montujeme na pripravený pevný a rovný povrch s vyspádovaním 1 – 2 %
 • dilatácia od pevných stien musí byť min.10 mm /1/
 • rozostup podkladových hranolov maximálne 350 mm /2/
 • rozostup úchytu hranolu k podkladu cca 500mm /3/
 • dilatácia pri nadpojení hranolu minimálne 15mm /4/
 • pri šikmej pokládke teras. dosiek rozostup hranolov max.250 mm /5/
 • úchyt hranolov k podkladu predvŕtaným otvorom priem. 6mm pomocou hmoždinky /6/

     

 • pri uchytení terasových dosiek zachovať dilatáciu od steny minimálne10mm /7/
 • pri nadpájaní dosky ponechať dilatačnú špáru podľa tabuľky rozťažnosti /8/
 • montáž začína štartovacím klipom /9/ všetky montážne klipy /10/ sa uchytávajú do každého preklenutého podkladového hranola

   

 • pred montážou ukončovacích líšt je potrebné navŕtať otvory pre odtok vody /11/ v každej komore profilu terasovej dosky
 • pri plnom profile sa ukončovacia lišta uchytáva do profilu terasovej dosky /12/
 • pri komôrkovom profile sa uchytáva ukončovacia lišta do podkladového hranolu /13/ alebo priamo do podkladu terasy /14/
 • pri kotvení do WPC kompozitnej dosky je nutné všetky otvory predvŕtavať