• podkladové drevené hranoly je nutné montovať na pripravený odizolovaný, pevný a rovný povrch s vyspádovaním 1 – 2 % /1/
  • dilatácia od pevných stien musí byť dodržaná medzerou 10 – 15 mm /2/
  • rozostup podkladových hranolov je maximálne 500 mm /3/
  • rozostup úchytu hranolu k podkladu cca 500mm /4/

  • pri uchytení drevených terasových dosiek zachovať dilatačnú špáru od steny v odstupe 10 – 15mm /5/
  • pri nadpájaní dosky ponechať dilatáciu podľa tabuľky rozťažnosti /6/
  • terasovú dosku je potrebné prichytávať kónickým vrutom do každého preklenutého podkladového hranola /7/
  • uchytenie musí byť v priestore drážky /8/ tak, aby bol vrut bol ukrytý pod horným okrajom terasovej dosky a nevyčnieval na povrch
  • pri použití nekompletnej dĺžky dosky musí byť zachovaná minimálne jej pôvodná polovica /9/

 

  • terasu je možné ukončiť / zaslepiť po celom jej obvode /10/
  • ukončovacie dosky sa po obvode uchytávajú rovnakým spôsobom, ako dosky na pochôdznej ploche terasy / 7, 8, 9 /