Zameranie dĺžky parapetu bez zapustenia do ostenia

 • zameriame dĺžku ostenia
 • odpočítame hrúbku dvoch koncoviek, t.j. 5mm
 • v prípade, že parapety objednáme s olepenými krajmi identickou hranovacou páskou, iba zameriame dĺžku ostenia

Zameranie dĺžky parapetu so zapustením do ostenia

 • zameriame dĺžku ostenia
 • ak budeme parapety hranovať páskou pripočítame iba dĺžku parapetu, ktorú chceme mať zapustenú v ostení
 • ak na parapety použijeme koncovky pripočítame dĺžku parapetu, ktorú chceme mať zapustenú v ostení a odrátame hrúbku koncoviek cca 5mm

Zameranie dĺžky parapetu rozostupujúceho sa ostenia

 • zameriame ostenie v jeho najširšom mieste
 • ak chceme zapustiť parapet do ostenia pripočítame dĺžku tohto zapustenia

Zameranie hĺbky parapetu

A)   Presahujúci cez radiátor 

 • meriame od parapetnej drážky v ráme okna alebo od parapetnej lišty pod rámom okna k hrane omietnutého ostenia
 • pripočítame hrúbku nosa parapetu, hrúbku radiátora a minimálnu toleranciu medzi nosom a stenou 20mm
 • zameriame otvor na ventilačnú mriežku nad radiátorom

B)   Nepresahujúci cez radiátor

 • meriame od parapetnej drážky v ráme okna alebo od parapetnej lišty pod rámom okna k hrane omietnutého ostenia
 • pripočítame hrúbku nosa parapetu a minimálnu toleranciu medzi nosom a stenou 20mm